Jaetut apurahatApurahoja on myönnetty pääasiassa pohjoissavolaisille yhteisöille.

Kuopion Seudun Hengityssäätiön suurin avustuksen saaja on Kuopion Seudun Hengitysyhdistys ry.
Kuopion seudun hengitysyhdistys

Kuopion Seudun Hengitysyhdistys ry:n tehtävänä on oman toiminta­suunnitelmansa puitteissa huolehtia jäsentoiminnasta.