Kerttu ja Kalle Viikin rahastoKerttu ja Kalle Viikin rahasto on Kuopion Seudun Hengitys­säätiöön kuuluva erikoisrahasto, jonka tarkoituksena on tukea lasten keuhko­sairauksien hoitoa ja tutkimustyötä Pohjois-Savon maakunnan alueella.

Rahasto toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja maakunnan alueella työskenteleville, lahjakkaille tutkijoille sekä tukemalla lahjoituksin hoito­työtä (myös kuntoutustyötä).

Hoitokunnan puheenjohtajana toimii Hengityssäätiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Palsola ja varapuheenjohtajana sekä sihteerinä Säätiön toimitusjohtaja Soile Kosunen. Muut jäsenet ovat apulaisprofessori, kliininen opettaja Eija Piippo-Savolainen Itä-Suomen yliopistosta ja professori, ylilääkäri Heikki Koskela Itä-Suomen yliopistosta/Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.

Kiinnitämme apurahoja myönnettäessä erityistä huomioita terveyden­edistämiseen ja sairauksien ennalta­ehkäisyyn sekä hengitys­terveyttä edistävään toimintaan.
Kerttu ja Kalle Viikin rahastoKerttu ja Kalle Viikin rahaston apurahat 2022
(HAKUAIKA 28.2.-18.3.2022)

Lue lisääKerttu ja Kalle Viikin Rahasto
1 § Rahaston nimi on Kerttu ja Kalle Viikin rahasto ja se kuuluu erikoisrahastona Kuopion Seudun Hengityssäätiö sr:n alaisuuteen. Rahaston varat on säilytettävä erillään säätiön muusta varallisuudesta. Rahasto vastaa varojen hoidosta ja niiden käytöstä sekä omista kustannuksistaan.
2 § Rahaston tarkoituksena on tukea lasten keuhkosairauksien hoitoa ja tutkimustyötä sekä lasten hengitysterveyden edistämistä Pohjois-Savon maakunnan alueella.  

3 § Rahasto toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti lasten keuhkosairauksien hoito- ja tutkimustyötä jakamalla apurahoja ja avustuksia Pohjois-Savon maakunnan alueella työskenteleville lahjakkaille tutkijoille, sekä tukemalla lahjoituksin hoitotyötä.

4 § Rahastoa hoitaa ja sen varojen ja omaisuuden käytöstä sekä apurahojen
myöntämisestä päättää rahaston hoitokunta. Hoitokuntaan kuuluu neljä Kuopion Seudun Hengityssäätiö sr:n nimeämää henkilöä.

5 § Rahaston apurahat ja avustukset julistaa haettavaksi rahaston hoitokunta ja ne myönnetään yhtenä tai useampana apurahana vähintään joka toinen vuosi.

6 § Rahaston hoitokunta voi määrätä keskuudestaan tai hoitokunnan ulkopuolelta asiamiehen hoitamaan rahaston juoksevaa hallintoa niin oikeaksi harkitessaan.

7 § Rahaston hoitokunnan on hoidettava rahaston omaisuutta suunnitelmallisesti.

8 § Tätä rahaston ohjesääntöä voidaan muuttaa vain hoitokunnan yksimielisellä päätöksellä.

(päivitetty hoitokunnan kokouksessa 21.8.2020)