Vuosi 2010 ja aikaisemmatSalonen, Päivi Helinä (Erikoislääkäri, KYS keuhkosairaudet) 3000 €
Hyperglykemia äkillisissä keuhkosairauksissa: Hankkeessa tutkitaan hyperglygemian esiintyvyyttä potilailla, jotka ovat joutuneet keuhkosairauksien vuodeosastolle keuhkokuumeen, astman tai keuhkoahtaumataudin takia. Toinen tutkimuksen tavoite on tutkia ennakoivan insuliinihoidon käyttökelpoisuutta näissä potilasryhmissä. Muina tavoitteina on tutkia, miten hyperglykemiaa tulisi tällaisessa potilasryhmässä seuloa, selvittää riskitekijät, jotka ennustavat hyperglykemian kehittymistä akuutin keuhkosairauden yhteydessä ja selvittää riskitekijät, jotka ennustavat ennakoivan insuliinihoidon epäonnistumista akuutin keuhkosairauden yhteydessä.Blomster, Henry Mikael (LL, KYS KNK-Klinikka) 3000 €
Kirurgisen hoidon vaikutus obstruktiiviseen uniapneaan sekä uniapneaan liittyvien liitännäissairauksien ehkäisyyn: Tutkimuksella pyritään selvittämään kirurgisen hoidon vaikutuksia obstruktiiviseen uniapneaan ja sen liitännäissairauksien ehkäisyyn. Tutkimukseen otetaan 100 lievää ja keskivaikeaa obstruktiivista uniapneaa sairastavaa potilasta, joilla ovat suurentuneet nielurisat ja suurentunut uvula. Puolelle tehdään nielurisaleikkaus ja puolet arvotaan seurantaryhmään. Molemmat ryhmät saavat asentohoito- ja painonhallintaopastusta.Liukko, Aino Liisa Katriina (Tutkija LK, 4. vuosikurssin opiskelija, Itä-Suomen Yliopisto) 2000 €
Eläinperäisten allergeenien T-solutunnistus allergisessa immuunivasteessa ja sen merkitys siedätyshoidon kehittelyssä (väitöskirjatutkimus, III osajulkaisu): Tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää allergisen ja terveen immuunivasteen eroja allergian mekanismien selvittämiseksi. Apuraha mahdollistaisi opiskelujen ohessa tapatuvan mahdollisimman täysipainoisen tutkimuksen.Valkonen, Maria Karoliina (Tutkija, THL ympäristöterveyden osasto) 2500 €
Matka-apuraha tieteelliseen konferensiin "13th International Symposium on Microbial Ecology" 22.-27.8.2010 Seattle, USA: Konferenssissa esitellään yhtä osaa Maria Valkosen väitöskirjatyöstä + posteri. Maria Valkosen väitöskirja "Mikrobialtistuminen astmaa sairastavassa ja terveessä väestössä" käsittelee sisäympäristöissä tapahtuvan mikrobialtistuksen eroja erilaisissa ympäristöissä. Lisäksi tässä väitöstutkimuksessa on tavoitteena selvittää millä mikrobilajeilla on mahdollisia suoja- tai haittavaikutuksia ihmisen hengityselinten terveyteen tai atopioihin ja allergioihin.Heikkinen, Laura Maria 1500 €
Rytkönen, Tiina Marjut Katariina 1500 €
(Ympäristötieteiden opiskelijat, Itä-Suomen Yliopisto)
Harjoittelu asuntomessujen sisäilmaklinikalla 22 päivänä messujen aukioloaikana klo 10-18: Harjoittelu tukee opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä sisäilma-alalla ja se voidaan sisällyttää ympäristötieteen maisteriopintoihin. Tehtävä käsittää tiedonjakamis- ja neuvontatyötä asuntomessujen sisäilmaklinikassa. Alan järjestöjen ja asiantuntijoiden kanssa toimiminen valmistaa työelämää varten ja antaa mahdollisuuden tutustua oman alan töihin ja toimintatapoihin. Oman alan työkokemus on erittäin tärkeää tulevaisuutta ajatellen. Asuntomessuilla suoritettavasta työstä kirjoitetaan raportti yliopistolle ja se kerryttää opintopisteitä.Raatikainen, Arja (proviisori) 4000 €
AHAA! Asiakkaan Hyväksi Apteekin Astmapalvelu, väitöskirjatyö (FaT vuonna 2015):
Hankkeen tavoite on Apteekin Astmapalvelun kautta edistää lääkkeiden oikeaa ja tarkoituksenmukaista käyttöä sekä ohjatun omahoidon avulla tehostaa lääkehoitoa ja kohentaa potilaan toimintakykyä ja elämänlaatua ahtauttavissa keuhkosairauksissa. Apteekin astmapalvelun tavoitteena on myös tukea asiakkaan pyrkimystä tupakoimattomuuteen. Apteekin Astmapalveluun sisältyy lääkehoidon ja inhalaatiotekniikan yksilöllinen ohjaus, PEF-mittauksen neuvonta ja tulosten tulkinta, diagnoosivaiheen ohjaus, omahoidon tukeminen ja hoitoon sitouttaminen sekä terveellisten elämäntapojen edistäminen. Apteekin Astmapalveluun  sisältyy asiakkaan kokonaistilanteen kartoitus ja yksilöllinen ohjaus. Apteekin Astmapalveluun kuuluu myös neuvonta ja tuki asiakkaan pyrkiessä tupakoinnin lopettamiseen. Hankkeessa  kehitetään paikallista moniammatillista yhteistyötä apteekin, lääkärin, potilasjärjestöjen ja hoitohenkilökunnan välillä.Salonen, Päivi (erikoislääkäri) 3000 €
Hyperglykemia äkillisissä keuhkosairauksissaSahlman, Johanna (LL) 2000 €
Lievän obstruktiivisen uniapneataudin ennuste, hoito ja tautiin liittyvä hidas tulehdusreaktio: painonpudotuksen ja elämäntapamuutoksen vaikutus ylipainoisilla potilaillaPatovirta, Riitta-Liisa (LT) 3500 €
Uimahallien allastilojen työolosuhteet ja henkilökunnan hengityselinoireetAntikainen, Marianne (Ttm) 4500 €
Nuorten tupakoimattomuus terveyden perustana – koulujen ja järjestöjen yhteisöinterventioImmonen, Irja (yrittäjä) 500 €
Erityisruokavaliot kotikeittiössä -kirjan tekemiseen osallistuminenPurokivi, Minna (LT) 2500 €
Hypertonisen histamiinialtistuksen diagnostinen voimaSalonen, Päivi (erikoislääkäri) 2000 €
Hyperklykemia äkillisissä keuhkosairauksissaTuomilehto, Henri (LT) 4000 €
Painonpudotuksen ja elämäntapaintervention vaikutus uniapneatautiin sekä uniapneaan liittyvien sydän- ja verenkiertoelimistön sairastavuuden ennustetekijöihin