HakuohjeetApurahat julistetaan haettaviksi säätiön internet­sivuilla www.hengityssaatio.fi.

Apurahoja myönnetään pohjoissavolaisille yksityishenkilöille ja työryhmille. Tutkimuksen kohteena on oltava hengitysterveyden edistäminen tai hengitys- ja keuhkosairauksien tutkimus, hoito tai ennaltaehkäisy. Apurahoja voidaan myöntää myös olemassa olevan tutkimustiedon kokoamiseen ja tutkimustulosten toimeenpanoon erikseen sovittavalla tavalla. Apurahoilla on jatkuva haku ja apurahojen hakuaika ilmoitetaan vuosittain. Säätiön hallitus päättää apurahoista lähinnä seuraavassa kokouksessaan. Luettelo apurahojen ja avustusten saajista päivitetään vuosittain ja julkistetaan Säätiön verkkosivuilla.HENGITYSSÄÄTIÖN APURAHAT 2022 (HAKUAIKA 28.2.-18.3.2022)

Kuopion Seudun Hengityssäätiön apurahahaku on avoinna 28.2.-18.3.2022. Säätiö myöntää apurahoja enintään 100.000 euroa väitöskirjatöiden ja muiden opinnäytetöiden tekijöille sekä tutkimusryhmille.

Hengityssäätiön apurahoja voidaan myöntää hengitysterveyttä edistäviin ja hengityssairauksia ehkäiseviin hankkeisiin.Hakuohjeet:

Apurahojen 2022 hakuaika on 28.2.-18.3.2022. Apurahahakemus tehdään sähköisesti apurahajärjestelmässä. Tutustuthan tarvittaviin tietoihin ja liitteisiin ennen apurahajärjestelmään siirtymistä.

Hakemuksessa kysytään seuraavat tiedot:

 • hakijan tiedot
 • hankkeen tiedot
 • mahdolliset suosittelijat
 • kustannusarvio
 • kustannuserittely

Hakemukseen pitää sisältyä seuraavat liitteet:

 • tutkimus-, työ- tai hankesuunnitelma
 • miten tutkimus edistää hengitysterveyttä
 • tutkimuksen taustat ja tavoitteet
 • tutkimusmenetelmät
 • toteutus ja aikataulu
 • kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
 • viestintäsuunnitelma, jossa kuvataan tieteellisten tulosten julkaisusuunnitelma, tutkimustuloksista viestittäminen kansalliselle ja kansainväliselle tiedeyhteisölle, alan ammattilaisille sekä tutkimusaiheen soveltuvuudesta riippuen myös muulle väestölle. Viestintäsuunnitelmassa kuvataan myös tilaisuudet ja tapahtumat, joissa tuloksia on tavoitteena esitellä. Hakija sitoutuu toimittamaan tiedot tieteellisistä artikkeleista, muista julkaisuista ja tapahtumista, joissa tuloksia on esitelty, Kuopion Seudun Hengityssäätiölle.

Lisäliitteet:

 • ansioluettelo
 • jatko-opiskelijoilla kopio opintorekisteristä tai tutkintotodistuksesta
 • yhteisöillä edellisen vuoden tilinpäätös

Vain PDF-tiedostot ovat sallittuja. Kokorajoitus 5MB per liite.

Hakemuksen allekirjoitus

Hakemus allekirjoitetaan digitaalisesti VismaSign-palvelussa verkkopankkitunnuksia käyttämällä. Henkilökohtainen apuraha vaatii aina hakijan allekirjoituksen (1. allekirjoittaja). Mikäli et itse allekirjoita hakemusta tai allekirjoittajia tarvitaan useampi, allekirjoituskutsu tulee allekirjoittajille sähköpostitse. Tarkastathan täyttämäsi hakemuslomakkeen ennen Visma Sign -palveluun siirtymistä. Hakemus on vastaanotettu vasta onnistuneen allekirjoituksen jälkeen.Ohjeet apurahan ja avustuksen saajille

Apurahan saajille ilmoitetaan myönnetystä apurahasta sähköpostitse. Apurahan nostamisesta sovitaan erikseen.

Apurahat maksetaan pääsääntöisesti sen kalenterivuoden aikana, jolloin ne on myönnetty. Tarvittaessa apuraha voidaan käyttää seuraavan vuoden puolella.

Apurahan saaja sitoutuu toimittamaan julkaistuista artikkeleista tiedot Säätiölle. Lisäksi apurahan saaja sitoutuu pyynnöstä esiintymään Säätiön järjestämissä luento- ym. tilaisuuksissa veloituksetta vähintään kaksi kertaa.
Apurahan saajan tulee perehtyä lakisääteiseen eläkevakuutuksen Melan verkkosivuilla.

Kun apuraha käytetään työvoiman palkkaamiseen, apurahan saaja on velvollinen huolehtimaan veronpidätyksistä, sosiaaliturvamaksusta ja lakisääteisistä eläkemaksuista. Yhteisön on toimitettava veroviranomaisen antama verojäämätodistus, joka ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi.Selvitys apurahan käytöstä

Säätiölle on toimitettava sähköisen järjestelmän kautta väli-/loppuraportti hankkeen edistymisestä ja apurahan käyttämisestä vuosittain erillisen pyynnön kautta.Tietosuojaseloste