HakuohjeetApurahat julistetaan haettaviksi säätiön internet­sivuilla www.hengityssaatio.fi.

Apurahoja myönnetään pohjois­savolaisille yksityis­henkilöille ja työ­ryhmille hengitys­terveyttä edistäviin ja hengitys­sairauksia ehkäiseviin hankkeisiin. Tutkimuksen kohteena on oltava hengitys­terveyden edistäminen, sisä­ilman tutkimus tai hengitys- ja keuhko­sairauksien tutkimus, hoito tai ennalta­ehkäisy. Apu­rahoja voidaan myöntää myös olemassa olevan tutkimus­tiedon kokoamiseen ja tutkimus­tulosten toimeen­panoon erikseen sovittavalla tavalla. Apu­rahoilla on jatkuva haku ja apu­rahojen haku­aika ilmoitetaan vuosittain. Säätiön hallitus päättää apu­rahoista lähinnä seuraavassa kokouksessaan. Luettelo apu­rahojen ja avustusten saajista päivitetään vuosittain ja julkistetaan Säätiön verkko­sivuilla.

Huom. katso Apurahat-sivulta, mihin avustusta ei voida myöntää.HENGITYSSÄÄTIÖN APURAHAT 2024

Kuopion Seudun Hengitys­säätiön apuraha­haku on avoinna 19.2.–10.3.2024. Säätiö myöntää apu­rahoja enintään 100.000 euroa väitös­kirja­töiden ja muiden opin­näyte­töiden tekijöille sekä tutkimus­ryhmille hengitys­terveyttä edistäviin ja hengitys­sairauksia ehkäiseviin hankkeisiin.Hakuohjeet:

Apurahojen hakuaika on 19.2.-10.3. Apurahahakemus tehdään sähköisesti apuraha­järjestelmässä. Tutustuthan tarvittaviin tietoihin ja liitteisiin ennen apuraha­järjestelmään siirtymistä.

Hakemuksessa kysytään seuraavat tiedot:

 • hakijan tiedot
 • hankkeen tiedot
 • mahdolliset suosittelijat
 • kustannusarvio (huom. rahoitusta ei myönnetä välillisiin/prosentuaalisiin kustannuksiin)
 • kustannuserittely

Hakemukseen pitää sisältyä seuraavat liitteet:

 • tutkimus-, työ- tai hankesuunnitelma
 • miten tutkimus edistää hengitysterveyttä
 • tutkimuksen taustat ja tavoitteet
 • tutkimusmenetelmät
 • toteutus ja aikataulu
 • kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
 • viestintäsuunnitelma, jossa kuvataan tieteellisten tulosten julkaisu­suunnitelma, tutkimus­tuloksista viestittäminen kansalliselle ja kansain­väliselle tiede­yhteisölle, alan ammattilaisille sekä tutkimus­aiheen soveltuvuudesta riippuen myös muulle väestölle. Viestintä­suunnitelmassa kuvataan myös tilaisuudet ja tapahtumat, joissa tuloksia on tavoitteena esitellä. Hakija sitoutuu toimittamaan tiedot tieteellisistä artikkeleista, muista julkaisuista ja tapahtumista, joissa tuloksia on esitelty, Kuopion Seudun Hengitys­säätiölle.

Lisäliitteet:

 • ansioluettelo
 • jatko-opiskelijoilla kopio opintorekisteristä tai tutkintotodistuksesta
 • yhteisöillä edellisen vuoden tilinpäätös

Vain PDF-tiedostot ovat sallittuja. Kokorajoitus 5MB per liite.

Hakemuksen allekirjoitus

Hakemus allekirjoitetaan digitaalisesti Visma Sign -palvelussa verkko­pankki­tunnuksia käyttämällä. Henkilö­kohtainen apu­raha vaatii aina hakijan alle­kirjoituksen (1. alle­kirjoittaja). Mikäli et itse alle­kirjoita hakemusta tai alle­kirjoittajia tarvitaan useampi, allekirjoitus­kutsu tulee alle­kirjoittajille sähkö­postitse. Tarkastathan täyttämäsi hakemus­lomakkeen ennen Visma Sign -palveluun siirtymistä. Hakemus on vastaan­otettu vasta onnistuneen alle­kirjoituksen jälkeen.Ohjeet apurahan ja avustuksen saajille

Apurahan saajille ilmoitetaan myönnetystä apu­rahasta sähkö­postitse. Apu­rahan nostamisesta sovitaan erikseen.

Apurahat maksetaan pää­sääntöisesti sen kalenteri­vuoden aikana, jolloin ne on myönnetty. Tarvittaessa apu­raha voidaan käyttää seuraavan vuoden puolella.

Apurahan saaja sitoutuu toimittamaan julkaistuista artikkeleista tiedot Säätiölle. Lisäksi apu­rahan saaja sitoutuu pyynnöstä esiintymään Säätiön järjestämissä luento- ym. tilaisuuksissa veloituksetta vähintään kaksi kertaa.

Apurahan saajan tulee perehtyä laki­sääteiseen eläke­vakuutukseen Melan verkkosivuilla.

Kun apuraha käytetään työvoiman palkkaamiseen, apurahan saaja on velvollinen huolehtimaan veron­pidätyksistä, sosiaali­turvamaksusta ja laki­sääteisistä eläke­maksuista. Yhteisön on toimitettava vero­viranomaisen antama verojäämä­todistus, joka ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi.Selvitys apurahan käytöstä

Säätiölle on toimitettava sähköisen järjestelmän kautta väli-/loppuraportti hankkeen edistymisestä ja apurahan käyttämisestä vuosittain erillisen pyynnön kautta.Tietosuojaseloste