Kuopion Seudun Hengitys­säätiön
sääntö­määräinen tarkoitus on:


- hengitys­sairauksien vastustaminen

- hengitys­sairauksien ennalta­ehkäisy

- sairastuneiden ja heidän läheistensä elämän­laadun edistäminen

- sairastuneiden ja heidän läheistensä yhden­vertaisten osallistumis­mahdolli­suuk­sien edistäminen.

Kuopion Seudun HengityssäätiöKuopion Seudun Hengityssäätiö voi myöntää apurahoja pohjois­savolaisille yksityis­henkilöille ja työ­ryhmille hengitys- ja keuhko­sairauksien sekä sisä­ilman tutkimus-, hoito- ja julkaisu­toimintaan.

Kiinnitämme apu­rahoja myönnettäessä erityistä huomioita terveyden ­edistämiseen ja sairauksien ennalta­ehkäisyyn sekä hengitys­terveyttä edistävään toimintaan. Tutkimuksen toivotaan olevan osan laajempaa, mielellään monialaista kokonaisuutta.
Kuopion Seudun Hengityssäätiön yhteydessä toimii erikoisrahasto, joka on nimeltään Kerttu ja Kalle Viikin rahasto.Säätiö voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Olemme Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen ja noudatamme Hyvää säätiötapaa.Tieteen tukija tietoinen valinta