Apurahan myöntämisperusteetApurahoja voidaan myöntää pohjois­savolaisille yksityis­henkilöille ja työ­ryhmille hengitys­sairauksien ja sisäilman tutkimus-, hoito ja julkaisu­toimintaan sekä terveyden­ edistämisen toimintaan.

Apurahoja voidaan myöntää

  • hengitysterveyttä edistäviin
  • hengityssairauksia vastustaviin
  • hengityssairaiden elämänlaatua ja yhdenvertaisia osallistumis­mahdollisuuksia ja kuntoutusta parantaviin hankkeisiin sekä
  • hankkeisiin, jotka lisäävät kansalaisten tietoisuutta puhtaan sisä- ja ulkoilman merkityksestä terveydelle.

Mihin apurahoja ei myönnetä

  • erillisiin painatus- tai äänitteiden valmistus­kuluihin (jos eivät liity tehtyyn tutkimukseen tai hankkeeseen)
  • julkis­hallinnon piiriin kuuluville laitoksille ja yhteisöille
  • alkuvaiheen opintoihin koti- ja ulkomaisissa korkeakouluissa, perusopintojen opiskelukuluihin eikä opintoihin sisältyvään opiskelijavaihtoon
  • apurahoja ja avustuksia ei myönnetä myöskään sosiaalisin perustein
Apurahat

HENGITYSSÄÄTIÖN APURAHAT 2022 (HAKUAIKA 28.2.-18.3.2022)

Lue lisää