Vuosi 2015Vuoden 2015 avustusmääräraha 96.000 euroa on myönnetty Kuopion Seudun Hengitysyhdistykselle.Jaetut apurahat:

Jaakkola, Kari Matti Juhani 10.000 €
Yleislääketieteen ja työterveyden erikoislääkäri
Väitöskirjatutkimus
(Oulun Yliopisto)

Tutkimuksen ohjaajat: professori Olli Vainio, FT Annika Saukkoriipi, FT Tiina Mäkinen

Virusinfektiot kylmässä varusmiehillä (Kainuun prikaatti) – liittyy isompaan Puolustusvoimien, Oulun yliopiston ja THL:n tutkimuskokonaisuuteen.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää:

• miten lievää tai keskivaikeaa astmaa sairastavat varusmiehet altistuvat infektioille
(epidemiologisten riskitekijöiden vaikutus altistumiseen) kylmässä ja fyysisessä rasituksessa
• varusmiespopulaatio edustaa hyvin tietyn ikäistä suomalaista miesväestöä
• Viestintä kv. lehdet ja yliopisto - tapahtumat

Hengitystieinfektiot aiheuttavat Puolustusvoimissa palveleville runsaasti poissaoloja. Aineistossa voidaan hyödyntää tarkkoja ilmastotietoja ja sairaustietoja sekä subjektiivisia tuntemuksia. Tuloksia voidaan hyödyntää asianmukaisessa kylmänsuojautumisessa.Koskela, Heikki Olavi 20.000 €
Keuhkosairausopin dosentti
Post Doc – tutkimusapuraha
• johtaa itse tutkimusta

Suosittelijat: dos. Minna Purokivi ja dos. Pauli Karhapää KYS

Itä-Suomen Yskätutkimus (liittyy KYS:n keuhkosairauksien klinikan yskätutkimuksiin)

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää:

• pitkittyneen yskän taustatekijöitä
• korrelaatiota muiden sairauksien ja elämänlaadun kanssa
• terveydenhuollon palvelujen ja hoidon saatavuutta
• vaikutuksia elämänlaatuun ja hyvinvointiin
• korrelaatiota kuolleisuuden kanssa
• Tavoitteena näkyvä viestinä paikallisesti ja kv. julkaisuissa.

Laaja väestötutkimus. Alkukartoituksessa 16 000 Siilinjärveläistä / jatkotutkimuksissa 60 henkilöä. Viiden vuoden seurantajakso. Tuottaa laaja-alaisesti tietoa pitkäaikaisesta yskästä.Nurmi, Hanna Maria 11.000 €
LL, keuhkosairauksiin erikoistuva lääkäri
Väitöskirjatyö

Ohjaaja: dos. Minna Purokivi, suosittelija prof. Riitta Kaarteenaho.

Nivelreumaan liittyvän interstitiaalisen keuhkosairauden luokittelu ja taudinkulku- liittyy professori Riitta Kaarteenahon laajaan tutkimushankkeeseen: Vaikeat keuhkosairaudet – solumuutoksien yhteys taudinkulkuun.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää:

• nivelreumaan liittyvän ”reumakeuhkon” so. RA-ILD:n syntymekanismia, taudinkulkua ja solubiologisia ja molekulaarisia piirteitä
• jatkossa analysoidaan reumakeuhkon ja idiopaattisen keuhkofibroosin (IPF) välisiä eroja
• tavoitteena on parantaa em. sairauksien vaikeaa erotusdiagnostiikkaa ja taudinkulun arviointia kliinisten löydösten ja biomerkkiaineiden avulla
• samalla selvitetään liitännäissairauksia, elinaikaa, kuolleisuutta ja kuolinsyitä.
• tutkimuksen neljäs osio on systemaattinen katsaus RA-ILD:n akuuteista ilemntymistä.
• väitöskirjatyöhön liittyvät artikkelit on tarkoitus julkaista alan kv. lehdissä ja kotimaisissa lehdissä.

Osa laajaa ja kattavaa tutkimuskokonaisuutta. Aineisto kerätty KYS:ssa v. 2002-2012.
Hanketta esitellään laajasti eri konferensseissa ja sairaaloiden tilaisuuksissa.
Hanke kestää ainakin vuoteen 2020. Laaja merkitys keuhkosairauksien diagnosointiin ja hoidon kehittämiseen.