Vuosi 2018

Kuopion Seudun Hengistyssäätiö on myöntänyt apurahoja tänä vuonna 80.000 euroa. Apurahat kohdennettiin erityisesti hengitysterveyden edistämiseen.

Säätiö on kuluvana vuonna myöntänyt Kuopion Seudun Hengitysyhdistykselle 103.000 euron avustuksen, eikä jaa muita avustuksia. Avustuksen avulla yhdistys tukee jäsentensä elämänlaadun parantamista ja tiedonsaantia esim. tiedotustoiminnan, paikallistoimikuntien tuen ja ohjauksen sekä vertaistoiminnan ja muiden jäsenpalveluiden järjestämisen kautta.


Jaetut apurahat:Arvonen, Miika Kalevi, LT, EL lastentaudit / Hengitysmekaniikkatutkimuksen tutkimusryhmä:
 • Tutkimusryhmä koostuu hengityssairauksia hoitavista ja diagnosoivista erikoislääkäreistä ja tutkijoista, kliinisistä fysiologeista sekä mittalaitteita tutkivista insinööreistä
 • Rahoitus kohdistuu LL Oili Niskasen väitöskirjatyöhön; lasten hengitysvaikeuden tunnistaminen älypuhelimella ja erillisellä liikeanturilla ja kotispirometrillä
 • Jatkorahoitus Kuopion Seudun Hengityssäätiön ja Kerttu ja Kalle Viikin Rahaston rahoittamaan hankkeeseen

15.000 euroa (Säätiö on rahoittanut hanketta aikaisemmin vuosina 2015 ja 2017, lisäksi Kerttu ja Kalle Viikin Rahasto vuonna 2017)Hyytiäinen, Heidi Katriina, tutkija, FM:
 • Varhaislapsuuden mikrobialtistuminen ja astma; osa isompaa PROBIOM -hanketta
 • Väitöskirjatutkimus

15.000 euroaKorkalainen, Heikki Aleksi, tutkija:
 • Tarkempaa ja potilaiskohtaisempaa uniapnean diagnostiikkaa kone-oppimisen ja EEG-pohjaisten indikaattoreiden avulla
 • Väitöskirjatutkimus

12.000 euroaLeino, Akseli Otto Johannes, tutkija:
 • Parempaa obstruktiivisen uniapnean diagnostiikkaa kehittyneillä laskennallisilla menetelmillä ja parametreillä
 • Väitöskirjatutkimus

8.000 euroaLeppänen, Timo Tapio, FT, tutkijatohtori / Uniapneaa koskeva tutkimusryhmä:
 • Post doc tutkimus: The severity of individual breathing cessation events in diagnostics of obstructive sleep apnea- towards enchanced and individualized estimation of OSA severity
 • Jatkorahoitus Kuopion Seudun Hengityssäätiön rahoittamaan hankkeeseen

15.000 euroa (Säätiö on rahoittanut hanketta aikaisemmin vuonna 2017)
Lätti, Anne Marika, erikoislääkäri, kliininen opettaja:
 • Yskä Savossa ja Keski-Suomessa; jatkoa Heikki Koskelan Yskä-hankkeelle
 • Väitöskirjatyön loppuun saattaminen

15.000 euroa