Vuosi 2017Kuopion Seudun Hengistyssäätiön tutkimusapurahoja myönnettiin vuonna 2017 yhteensä 77.652 euroa. Apurahat kohdennettiin erityisesti hengitysterveyden edistämiseen.

Vuoden 2017 avustusmääräraha 106.000 euroa on myönnetty Kuopion Seudun Hengitysyhdistykselle. Avustuksen avulla yhdistys tukee jäsentensä elämänlaadun parantamista ja tiedonsaantia esim. tiedotustoiminnan, paikallistoimikuntien tuen ja ohjauksen sekä vertaistoiminnan ja muiden jäsenpalveluiden järjestämisen kautta.Jaetut apurahat:

Arvonen, Miika: Hengitysfunktion mittaaminen liikeanturein: 10.000 euroa (myönn. 15.000 euroa / 2015)

Myllymaa, Katja: Obstruktiivisen uniapnean yleisyyden ja vaikeusasteen selvittäminen aivohalvauksesta tai aivoverenkiertohäiriöstä toipuvilla potilailla (OSA-STROKE): 10.000 euroa

Nurmi, Hanna: Nivelreumaan liittyvän interstitiaalisen keuhkosairauden luokittelu ja taudinkulku: 10.000 euroa  (myönn. 11.000 euroa / 2015)

Kärkkäinen, Mia: Idiopaattisen keuhkofibroosin taudinkuva – ennuste, taudinkulku ja liitännäissairaudet: 6.000 euroa (myönn. 8.000 euroa / 2014)

Leppänen, Timo: The severity of individual breathing cessation events in diagnostics of obstructive sleep apnea: 20.000 euroa

Nordberg, Maria: Rakennuksen kosteusvaurion vaikutus sisäympäristön mikrobiomiin ja altistumisen vaikutukset keuhkokudoksessa: 11.652 euroa

Purokivi, Minna: Uusien diagnostisten ja ennusteellisten menetelmien kehittäminen fibrotisoivien keuhkosairauksien tutkimiseen: 10.000 euroa

Tämän lisäksi Kerttu ja Kalle Viikin rahasto myönsi yhteensä 30.000 euron apurahat lääketieteen tohtori, lastentautien erikoislääkäri Miika Arvosen hengitysmekaniikan tutkimushankkeeseen. Monijäsenisen ja poikkitieteellisen tutkimusryhmän tavoitteena on mittauslaitteen kehittäminen ja 3D – mallinnuksen soveltaminen opetuskäyttöön.