Vuosi 2014Mäkitalo, Jaana 5000 €
FM, erikoistuva fyysikko
tutkija

Tutkimuksen ohjaajat:
Dosentti, ylifyysikko Tapani Lahtinen ym.

Keuhkojen funktionaalisiin ominaisuuksiin perustuva keuhkosyövän sädehoito (BioLungRT), väitöskirjatyö

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää:
• voidaanko välttämällä potilaan hengityksen kannalta tärkeiden alueiden sädettämistä parantaa potilaan yleistä elämänlaatua ja syöpähoidon kestämistä
• osa laajempaa kokonaisuutta, jossa selvitetään uusien sädehoitolaitteiden ja tarkkojen annoslaskentaohjelmien käytön vaikutusta hoidon haittavaikutusten minimoimisessa

Tuloksia voidaan hyödyntää laajasti käytännön potilastyössäRönkä, Aino 3000 €
LL, tutkija

Tutkimuksen ohjaajat:
LT, FM, dosentti Tuure Kinnunen

Eläinperäisten allergeenien T-solutunnistus allergisessa immuunivasteessa ja sen merkitys siedätyshoidon kehittämisessä, väitöskirjatyö

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää:
• allergian solutasojen ja immuunivasteen mekanismeja
• allergeenien rakenteen merkitystä immuunipuolustuksessa
• siedätyshoitojen kehittämismahdollisuuksia

Allergiat ovat yleisiä ja elämänlaatua heikentäviä sairauksia ja niiden hoitokeinot ovat edelleen riittämättömiäJayaprakash, Balamuralikrishna 5000 €
FM, jatko-opiskelija, UEF

Tutkimuksen ohjaajat:
Dosentti, tutkija Pirkko Kirjavainen
Senior researcher Martin Täubel

Suoliston ja sisäilman mikrobiyhteisöjen karakterisointi ja yhteys hengitysterveydelle, väitöskirjatyön osa

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää:
• millainen varhaislapsuuden suolistomikrobisto voi suojata tai lisätä riskiä astman ja allergisten sairauksien kehittymiseen (NGS-mittausmenetelmää hyödyntäen)
• aiempaa tarkemmilla ja kattavammilla menetelmillä, mitkä sisäilman mikrobit ovat yhteydessä rakennusten kosteus- ja homevaurioihin  Kärkkäinen, Miia 8000 €
LL, jatko-opiskelija, UEF

Tutkimuksen ohjaajat:
Dosentti Minna Purokivi
Professori Riitta Kaarteenaho

Vaikeat keuhkosairaudet – solumuutoksien yhteys taudinkulkuun, väitöskirjatutkimus

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää:
• idiopaattisen keuhkofibroosin ja asbestoosi eroja ja yhtäläisyyksiä ja vaikutuksia taudinkulkuunTuomilehto, Henri 10 000 €
Dosentti, erikoislääkäri
unilääketieteen erityispätevyys

Uni- ja kokonaisvaltainen terveys – ennaltaehkäisy käytäntöön

Tutkimuksen tavoitteena on:
• tuottaa tietoa pysyvien elämäntapamuutosten vaikutuksesta hyvän uneen ja uniapnean ehkäisyyn ja hoitoon
• viestiä saavutetuista tutkimustuloksista monikanavaisesti
• rakentaa tutkimushankkeiden tulosten avulla itseseurantaan pohjautuva ohjelma
• hanke koostuu useasta eri tutkimuksesta, joista nyt on käynnissä eurooppalainen uniapnea ja diabetestutkimus, jonka vastuullisena vetäjänä Tuomilehto toimii