Tutkijat esittäytyvätTällä sivulla esittäytyvät tutkijat, joiden tutkimuksia Kuopion Seudun Hengitys­säätiö on rahoittanut.
Esittelyissä tutkijat kertovat lyhyesti opiskelu- ja ura­historiastaan sekä mielen­kiinnon­kohteistaan ja tutkimus­teemoistaan.(13.3.2020)

Timo Leppänen

Yliopistotutkija, Filosofian tohtori

Työskentelen tällä hetkellä yliopistotutkijana Itä-Suomen yliopistossa sekä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ja olen yksi Sleep Technology and Analytics Group -unitutkimusryhmän vetäjistä.

Harrastan monipuolisesti liikuntaa ja pidän luonnossa liikkumisesta.
Erityisesti jääkiekko, metsästys ja kalastus ovat lähellä sydäntä.

Timo Leppänen

Mielenkiinnon kohteet – tutkimusteemat

  • Tekoälyyn perustuvien automaattisten menetelmien kehittäminen uniapnean diagnostiikkaan ja vakavuuden arviointiin
  • Tutkia eroja uniapnean fysiologisissa ja patologisissa ominaisuuksissa sekä selvittää niiden yhteyttä liitännäissairauksiin ja päiväaikaisiin oireisiin
  • Kehittää helppokäyttöisiä puettavia antureita ja mittausratkaisuja tukemaan kotona suoritettavaa unitutkimusta

Tutkimuksemme painopiste on kehittää uusia diagnostisia parametreja sekä laskennallisia menetelmiä ja malleja nykyistä tarkempaan uniapnean vakavuuden arviointiin. Lisäksi kehitämme puettavia, potilaan unta häiritsemättömiä antureita, jotka mahdollistavat unen rakenteen määrittämisen osana kotona tehtävää unitutkimusta.

Olemme tutkimusryhmässämme kehittäneet luotettavia tekoälyyn perustuvia menetelmiä muun muassa univaiheiden automaattiseen tunnistukseen, uniapnean vakavuuden automaattiseen arviointiin sekä uniapneaan liittyvän päiväaikaisen väsymyksen ja heikentyneen vireystilan ennustamiseen. Näiden menetelmien tarkkuus vastaa nykyisellään kliinistä toistettavuutta.

Olemme myös kehittäneet uniapnean diagnostiikan tehostamiseksi otsalle puettavan elektrodipannan, joka sopii käytettäväksi osana kotona suoritettavaan unitutkimusta. Elektrodipannalla rekisteröitävien signaalien (esim. aivosähkökäyrä) avulla saadaan luotettavaa tietoa potilaan unen määrästä, laadusta ja rakenteesta.

Uskomme, että kehittämämme uudet helppokäyttöiset mittausratkaisut ja tekoälyyn perustuva unirekisteröintien automaattinen analysointi tarjoavat yhdessä tehokkaan työkalun kliinisen päätöksenteon tueksi.

Opiskelu- ja urahistoria lyhyesti

  • 2016 Filosofian tohtori, Sovellettu fysiikka
  • 2015 Filosofian maisteri, Sovellettu fysiikka
  • 2014 Luonnontieteiden kandidaatti, Sovellettu fysiikka

Aloitin opintoni Sovelletun fysiikan laitoksella, Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2011. Suoritin luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot sekä valmistuin filosofian tohtoriksi viidessä vuodessa ollessani 26-vuotias. Tohtoriksi valmistumisen jälkeen olen toiminut uniapnean diagnostiikan kehittämiseen tähtäävän Sleep Technology and Analytics Group -unitutkimusryhmän johtajana. Lisäksi olen toiminut apulaisfyysikkona Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ja Seinäjoen keskussairaalassa. Tutkimushankkeisiini liittyen olen tehnyt pidempiaikaisia tutkimusvierailuita Loewensteinin sairaalaan (Israel), Reykjavikin yliopistoon (Islanti) ja Queenslandin yliopistoon (Australia).

Lisää tutkimusryhmämme toiminnasta voit lukea nettisivuiltamme nettisivuiltamme.Kaikki tutkija-artikkelit: