(21.2.2023)

Laura Mussalo

Itä-Suomen yliopisto, tohtoriopiskelija

Harrastan koirani kanssa vetolajeja ja tykkään muutenkin kaikenlaisesta ulkoilusta ja luonnossa liikkumisesta. Meillä on purjevene, jonka parissa touhutaan paljon. Tykkään myös neuloa ja laulaa. Perheeseeni kuuluu aviomies, kaksi lasta sekä koira.

Teen tällä hetkellä väitöskirjaa professori Katja Kannisen johtamassa Soluneuro­biologia-ryhmässä, A.I. Virtanen Instituutissa Itä-Suomen yli­opistossa. Toinen ohjaajani on apulais­professori Pasi Jalava, joka koordinoi tutkimukseni ympäristö­toksikologista näkökulmaa.
Mussalo Laura

MIELENKIINNON KOHTEET – TUTKIMUSTEEMAT

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää millaisia aineenvaihdunnallisia muutoksia tieliikenteen päästöjen sisältämät ultrapienet hiukkaset aiheuttavat nenän hajuepiteelin toimintaan ja vertailla ovatko soluvasteet poikkeavia terveiden ja Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden välillä.  Varhaiset hajuaistimuutokset ovat yhteydessä Alzheimerin tautiin ja hajujärjestelmän on todettu välittävän ympäristön altisteiden vaikutuksia aivoihin vaikuttaen osaltaan neurologisten sairauksien syntyyn, mutta tarkat signaalireitit ovat epäselviä.

Haemme vastauksia mm. kysymyksiin:

  • Kuinka tieliikenneperäiset ultrapienet hiukkaset vaikuttavat nenän hajuepiteelin toimintoihin?
  • Mitä tapahtuu pintaa syvemmällä, kun tutkimme tieliikennepäästöjen vaikutuksia solu- ja molekyylitasolla?
  • Ovatko Alzheimerin tautia sairastavat herkempiä tieliikennepäästöjen haitallisille terveysvaikutuksille?
  • Tarkoituksena on myös vertailla erilaisten päästöjen eroja terveyden näkökulmasta: onko modernilla polttoaine- ja moottoriteknologialla merkitystä solutason vaikutuksiin?

Tämä monitieteinen tutkimus yhdistää nyt ensimmäistä kertaa erilaisten tieliikennepäästöjen sisältämien ultrapienten hiukkasten fysikaaliset ominaisuudet geeni- ja proteiinitason solumuutoksiin ihmisen hajuepiteelin soluissa, niin terveillä kuin Alzheimerin tautia sairastavilla henkilöillä. Nenän hajuepiteelimallimme perustuu potilaslähtöisiin koepaloihin, joita on kerätty sekä vapaaehtoisilta terveiltä, että Alzheimerin tautia sairastavilta henkilöiltä yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa. Muita yhteistyökumppaneitamme ovat VTT, Tampereen yliopisto sekä tutkimusryhmät Veronasta, Italiasta sekä Prahasta, Tšekistä. Tutkimukseni on osa TUBE- projektia, joka on saanut rahoituksen Euroopan Unionin Horizon 2020 rahastolta.

Tähänastiset löydöksemme osoittavat tieliikenneperäisten ultrapienten hiukkasten aiheuttavan lukuisia muutoksia hajuepiteelisolujen toimintaan. Olemme havainnut merkkejä metabolisen aktiivisuuden sekä elinkyvyn alenemisesta ja vastaavasti tulehdusreaktion sekä hapetusstressin lisääntymisestä. Havainnot geenien ilmentymisen tasolla tukevat näitä löydöksiä.  Löydöksemme viittaavat myös hajuepiteelin rakenteellisiin sekä toiminnallisiin häiriöihin. Lisäksi olemme havainneet, että fossiilinen diesel aiheuttaa voimakkaimman vasteen, kun taas uusiutuva diesel yhdistettynä moderniin moottoriteknologiaan ei vaikuta juuri lainkaan solujen toimintaan. Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden soluissa kaikki edellä mainitut muutokset ovat selkeästi voimakkaampia.

OPISKELU- JA URAHISTORIA LYHYESTI

  • 05/2020– Itä-Suomen yliopisto, tohtoriopiskelija
  • 2013 Itä-Suomen yliopisto, proviisori (Pääaine farmakologia ja toksikologia)
  • 2010 Itä-Suomen yliopisto, farmaseutti

Urapolkuni ei ole ihan tavanomainen: olin vuosia töissä apteekissa, kunnes jäin vakituisesta proviisorin työstäni opintovapaalle 05/2020 ja aloitin Aikuiskoulutustuen turvin tohtoriopintoni Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelmassa.

Työpaikat apteekeissa:
2015 – 2020 Sotkamon apteekki, 2014 – 2015 Holman apteekki (Lahti), 2010 – 2014 Farenta: Proviisoriopintojen ohella olin töissä keikkafarmaseuttina, olen kaiken kaikkiaan työskennellyt yli 30:ssä eri apteekissa ympäri Suomen.