(7.2.2019)

Miika Arvonen

Lastentautien erikoislääkäri, lääketieteen tohtori

Toimin osavuotisena tutkijana. Lisäksi minulla on osavuotisia asiantuntijatehtäviä lääketieteen tekniikan alan yrityksessä silloin, kun en ole töissä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS).

Harrastuksiini kuuluu halonhakkuu ja umpihankihiihto sekä retkeily perheeni kanssa. Perheeseemme kuuluu lisäkseni vaimo ja 6 lasta.

Mielenkiinnon kohteet – tutkimus­teemat?

Olen erittäin kiinnostunut hengityselinsairauksista ja tavoista mitata ja visualisoida hengitysliikettä.

Vedän tutkimusryhmää, jossa tutkimme hengitysliikkeen mittausta sekä hengitysliikkeen visualisointia simulaatiolaitteella.

Tutkimusryhmässämme on maailman huippuluokan algoritmiosaajia, digitaalisen suunnittelun ja 3D-suunnittelun asiantuntijoita, muotoilualan osaajia, kliinisiä opettajia sekä lääketieteen alan väitöskirjatyöntekijä.

Uskon, että tutkimustyön avulla voimme tarjota uusia keinoja sekä tunnistaa mittaamalla, että opettaa tunnistamaan näönvaraisesti erilaisia hengitysvaikeuksia.

Moniammatillinen tutkimus- ja kehitystyömme hengitysvaikeutta visualisoivalla 3D tulostetulla simulaatiolaitteella sekä hengitysliikettä mittaavalla algoritmilla, on etenemässä kiinnostavaan suuntaan.

Lähitavoitteemme on pystyä ensin mittaamaan erityyppiset hengitysliikkeet mittalaitteella luotettavasti ja tämän jälkeen demonstroida sama hengitysliikehäiriö 3D tulostetulla simulaatiolaitteella.

Pitkäaikaisena tavoitteena on pystyä tekemään samanlainen mittauksen ja demonstraation välinen yhteys myös hengitysäänten osalta. Uskon, että tutkimustyöstämme on merkittävää apua opetuksessa ja toiminnallisten hengitysvaikeuksien (toiminnallinen äänihuulisalpaus, hyperventilaatio) tunnistamisessa kotiolosuhteissa. Uskon myös, että tutkimustyömme voi johtaa mahdollisuuksiin kehittää palautejärjestelmä oikean hengitystekniikan opetteluun toiminallisissa hengitysvaikeuksissa. Hengitysliikkeen mittaustekniikan tutkimustamme voidaan hyödyntää, kun kehitetään mittaustekniikkaa, jossa arvioidaan hengitysvaikeuden astetta ja luonnetta osana hoidon kiireellisyyden arviota tai hoidon seurantaa.

Opiskelu- ja urahistoria lyhyesti?

Olen toiminut vuodesta 2010 lastentautien erikoislääkärin tehtävissä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS) lasten ja nuorten osastolla.

Lasten ja nuorten osastolla olen erityisesti suuntautunut infektiotautien ja keuhkosairauksien sekä lihassairauksia sairastavien lasten hoitoon, mutta työn piiriin kuuluu myös yleispediatrisia asioita. Kliinisessä työssä tapaan runsaasti lapsipotilaita, joilla on erityyppisiä hengityselinsairauksia. Päivystysalueellamme ja osastolla hoidamme usein eri syistä johtuvaa lasten äkillistä hengitysvaikeutta.