(14.10.2014)

Henri Tuomilehto

Dosentti, erikoislääkäri

Harrastan golfia, telemarkia, kuntosaleilua ja kaikenlaista liikkumista.

Perheeseeni kuuluu vaimoni, ja 8 vuotias tyttäreni.
Henri Tuomilehto

Mielenkiinnon kohteet – tutkimusteemat

Ammatilliset mielenkiinnon kohteeni painottuvat uni­häiriöihin, koska unihäiriöt ovat yleistyneet. Nykyajan kiireinen elämän­rytmi, kova työtahti sekä muuttuneet elintavat ovat merkittäviä tekijöitä uni­häiriöiden synnyssä. Jo tällä hetkellä uni­häiriöt luokitellaan yleisyydeltään kansan­sairauksiksi ja potilaiden määrä lisääntyy koko ajan.

Tämän­hetkinen tutkimukseni aihe on "Uni- ja kokonais­valtainen terveys – ennaltaehkäisy käytäntöön".

Tutkimukseni tavoitteena on:
  • tuottaa tietoa pysyvien elämäntapa­muutosten vaikutuksesta hyvän uneen ja uniapnean ehkäisyyn ja hoitoon
  • viestiä saavutetuista tutkimus­tuloksista monikanavaisesti
  • rakentaa tutkimus­hankkeiden tulosten avulla itse­seurantaan pohjautuva ohjelma

Hanke koostuu useasta eri tutkimuksesta, joista nyt on käynnissä eurooppalainen uniapnea ja diabetes­tutkimus, jonka vetäjänä toimin.

Olen johtanut kuopiolaista tutkimus­hanketta vuodesta 2003 alkaen, jossa ensimmäistä kertaa maailmassa todettiin painon­pudotukseen tähtäävien terveellisten elämän­tapojen korjaavan ja jopa parantavan uniapneaa. Olen julkaissut 60 tieteellistä artikkelia, joista viimeisen kolmen vuoden aikana yli 20, ollen viime vuosina yksi eniten julkaissut unitutkija Suomessa. Pääteemana tutkimuksissa ovat olleet uni, tyypin 2 diabetes, sydän- ja verisuoni­sairastavuus ja terveellisten elämän­tapojen vaikutus näihin kroonisiin sairauksiin.

Opiskelu- ja urahistoria lyhyesti

1986-1996 Lääkäriopinnot Tampereen yliopistossa
2002 korva-, nenä- ja kurkku­tautien erikoislääkäri
2011 Lääkäriliiton unilääke­tieteen erityispätevyys
2014 Eurooppalainen unilääke­tieteen erityispätevyys
1996 Lääketieteen lisensiaatti, Tampereen Yliopisto
2002 Lääketieteen tohtori, Kuopion Yliopisto
2009 Dosentuuri, Itä-Suomen Yliopisto

Vuosina 2002 - 2011 olen työskennellyt Kuopion yliopistollisesta sairaalassa korva-, nenä- ja kurkkutautien erikois­lääkärinä, ja unihäiriö­keskuksen puheenjohtajana. Olen toiminut myös mm. opettajana Itä-Suomen yliopistossa.

Vuodet 2008-2010 työskentelin Montrealissa, Kanadassa uni­häiriöiden hoitoon erikoistuneessa sairaalassa ja yliopistossa. Olen yksi harvoja päätoimisia uni­lääkäreitä Suomessa. Nykyään hoidan unihäiriö­potilaita Uniklinikka Oivaunessa Tampereella ja Kuopiossa. Kliinisen potilastyön ohella teen edelleen aktiivisesti tutkimus­työtä. Lisää toiminnastamme voit lukea sivustoltamme www.oivauni.fi