Hengityssäätiön apurahat vuonna 2024

Kuopion Seudun Hengitys­säätiön apuraha­haku on avoinna 19.2.–10.3.2024. Säätiö myöntää apu­rahoja enintään 100.000 euroa väitös­kirja­töiden ja muiden opin­näyte­töiden tekijöille sekä tutkimus­ryhmille hengitys­terveyttä edistäviin ja hengitys­sairauksia ehkäiseviin hankkeisiin.

Säätiö on myöntänyt Kuopion Seudun Hengitys­yhdistys ry:lle vuodelle 2024 avustusta 110.000 euroa, eikä se jaa muita avustuksia.

Myös Kerttu ja Kalle Viikin rahaston apu­raha­haku on avoinna 19.2.-10.3.2024. Rahasto myöntää apu­rahoja enintään 10.000 euroa Pohjois-Savon maakunnan alueella tapahtuvaan lasten keuhko­sairauksien hoito- ja tutkimus­työhön sekä lasten hengitys­terveyden edistämis­työhön.

Sekä Hengityssäätiölle että Viikin rahastolle osoitetut hakemukset toimitetaan sähköisen apu­raha­järjestelmän kautta, johon löytyy linkki Hengitys­säätiön verkko­sivuilta. Sivuilta löytyvät tarkemmat tiedot tuettavista toimista ja yksityis­kohtaiset ohjeet hakemuksen toimittamiseksi.

Hakuohjeet: Kuopion Seudun Hengityssäätiön apurahahaku 2024