Kuopion Seudun Hengityssäätiö tulee myöntämään tänä vuonna apurahoja yhteensä 100.000 €

Apurahoja voidaan myöntää pohjois­savolaisille yksityishenkilöille ja työryhmille hengityssairauksien ja sisäilman tutkimus-, hoito- ja julkaisutoimintaan sekä terveydenedistämistoimintaan.

Hyvä sisäilma hengitysterveyden edistäjänä on erityinen painopiste vuonna 2019.

Painopisteenä rahoitettavissa tutkimuksissa ovat myös jatkorahoitukset, jotka liittyvät aikaisemmin rahoitettuihin tutkimusryhmähankkeisiin. Turvaamalla laajempien hankkeiden jatkuvuus, voidaan tutkimustuloksia ja julkaisuja paremmin hyödyntää viestinnässä ja terveydenedistämistehtävissä.

Tutustu aikaisemmin rahoitettuihin hankkeisiin

Myös yksittäisten väitöskirjatutkimusten rahoittaminen on mahdollista, mikäli aihepiiri tukee keskeisesti Säätiön toiminnan tarkoitusta ja liittyy valittuihin painopistealueisiin.

Apurahat julistetaan haettavaksi maaliskuussa 2019 ja siitä uutisoidaan Säätiön nettisivuilla.


Kuopion Seudun Hengityssäätiö