Kuopion Seudun Hengityssäätiön apurahat 2018 (Hakuaika 5.3. – 3.4.2018)

Kuopion Seudun Hengityssäätiö myöntää kuluvana vuonna apurahoja yhteensä enintään 80.000 euroa.

Tutkimuksen kohteena on oltava hengitysterveyden edistäminen tai hengitys- ja keuhkosairauksien tutkimus, hoito tai ennaltaehkäisy. Myös erilaiset taustaselvitykset, kirjallisuusanalyysit, julkaisutoiminta tai tutkimustulosten implementointi voivat olla rahoituksen kohteena. Yksittäisten väitöskirja tai post doc –tutkimusten ohella säätiö pyrkii rahoittamaan pidempikestoisia tutkimushankkeita useampana vuonna peräkkäin.

Säätiö on kuluvana vuonna myöntänyt Kuopion Seudun Hengitysyhdistykselle 103.000 euron avustuksen, eikä jaa muita avustuksia.Hakemuksen liitteet:

Hakemukseen pitää sisältyä seuraavat liitteet:

  • enintään kahden sivun (tutkimusryhmän ollessa kyseessä max. 5 sivun) mittainen tutkimus-, työ- tai hankesuunnitelma:

1. miten tutkimus edistää hengitysterveyttä
2. tutkimuksen taustat ja tavoitteet
3. tutkimusmenetelmät
4. toteutus ja aikataulu
5. kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma, mikäli lomakkeen tila ei riittävä
6. viestintäsuunnitelma:
Hakemukseen on liitettävä noin A4-pituinen viestintäsuunnitelma, jossa kuvataan tieteellisten tulosten julkaisusuunnitelma, tutkimustuloksista viestittäminen kansalliselle ja kansainväliselle tiedeyhteisölle, alan ammattilaisille sekä tutkimusaiheen soveltuvuudesta riippuen myös väestölle. Viestintäsuunnitelmassa kuvataan myös tilaisuudet ja tapahtumat, joissa tuloksia on tavoitteena esitellä. Hakija sitoutuu toimittamaan tiedot tieteellisistä artikkeleista, muista julkaisuista ja tapahtumista, joissa tuloksia on esitelty, Kuopion Seudun Hengityssäätiölle. Kaikki apurahan saajat sitoutuvat esiintymään Säätiön organisoimissa luentotilaisuuksissa ilman eri korvausta.

  • ansioluettelo
  • jatko-opiskelijoilla kopio opintorekisteristä tai tutkintotodistuksesta
  • yhteisöillä edellisen vuoden tilinpäätös

Katso hakuopas ja lataa hakemus