Keväällä 2017 myönnetyt apurahat ja avustukset

Kuopion Seudun Hengistyssäätiön tutkimusapurahoja myönnettiin vuonna 2017 yhteensä 77.652 euroa.

Säätiön apurahaohjelman keskeisenä tavoitteena on rahoittaa hengitysterveyden edistämiseen liittyvää tutkimustyötä. Myös tutkimusryhmien perustaminen ja pitkäjänteinen työ on Säätiön apuraharahoituksen piirissä.

Kerttu ja Kalle Viikin rahasto myöntää apurahoja erityisesti lasten hengityssairauksien tutkimiseen ja hengitysterveyden edistämiseen. Kehitys- ja tutkimushankkeet tukevat erityisesti lasten hengityssairauksien hoitoa.

Toimitusjohtaja Tarja Tikkanen kertoo Säätiön saaneen runsaasti hyviä apurahahakemuksia.Apurahoja tänä vuonna myönnettiin seuraaville henkilöille:

  • Arvonen, Miika: 10.000 euroa (myönn. 15.000 euroa / 2015)
  • Myllymaa, Katja: 10.000 euroa
  • Nurmi, Hanna: 10.000 euroa (myönn. 11.000 euroa / 2015)
  • Kärkkäinen, Mia: 6.000 euroa (myönn. 8.000 euroa / 2014)
  • Leppänen, Timo: 20.000 euroa
  • Nordberg, Maria: 11.652 euroa
  • Purokivi, Minna: 10.000 euroa

Lue lisää aiheistaAikaisemmin tänä vuonna Kuopion Seudun Hengistyssäätiö myönsi 106.000 euron avustuksen Kuopion Seudun Hengitysyhdistykselle. Avustuksen avulla yhdistys tukee jäsentensä elämänlaadun parantamista ja tiedonsaantia esim. tiedotustoiminnan, paikallistoimikuntien tuen ja ohjauksen sekä vertaistoiminnan ja muiden jäsenpalveluiden järjestämisen kautta.

Tämän lisäksi Kerttu ja Kalle Viikin rahasto myönsi yhteensä 30.000 euron apurahat lääketieteen tohtori, lastentautien erikoislääkäri Miika Arvosen hengitysmekaniikan tutkimushankkeeseen. Monijäsenisen ja poikkitieteellisen tutkimusryhmän tavoitteena on mittauslaitteen kehittäminen ja 3D – mallinnuksen soveltaminen opetuskäyttöön.