Hengityssäätiön ja Viikin rahaston apurahat 2022 (hakuaika 28.2.-18.3.)

Kuopion Seudun Hengityssäätiön apurahahaku on avoinna 28.2.-18.3.2022. Säätiö myöntää apurahoja enintään 100.000 euroa väitöskirjatöiden ja muiden opinnäytetöiden tekijöille sekä tutkimusryhmille.

Hengityssäätiön apurahoja voidaan myöntää hengitysterveyttä edistäviin ja hengityssairauksia ehkäiseviin hankkeisiin.

Myös Kerttu ja Kalle Viikin rahaston apurahahaku on avoinna 28.2.-18.3.2022. Rahasto myöntää apurahoja enintään 20.000 euroa. Viikin rahasto tukee Pohjois-Savon maakunnan alueella tapahtuvaa lasten keuhkosairauksien hoito- ja tutkimustyötä sekä lasten hengitysterveyden edistämistyötä.

Sekä Hengityssäätiölle että Viikin rahastolle osoitetut hakemukset toimitetaan sähköisen apurahajärjestelmän kautta.

Säätiö on myöntänyt Kuopion Seudun Hengitysyhdistys ry:lle vuodelle 2022 avustusta 100.000 euroa, eikä se jaa muita avustuksia.

Lue lisää hakuohjeista:

Kuopion Seudun Hengityssäätiön apurahahaku 2022

Kerttu ja Kalle Viikin rahaston apurahahaku 2022