Hengityssäätiön ja Viikin rahaston apurahat 2021 (hakuaika 1.-22.3.)

Kuopion Seudun Hengityssäätiön kevään apurahahaku on avoinna 1.-22.3. Säätiö myöntää apurahoja kuluvana vuonna enintään 100.000 euroa. Puolet apurahoista kohdennetaan väitöskirjatöiden ja muiden opinnäytetöiden tekijöille ja puolet tutkimusryhmille.

Hengityssäätiön apurahoja voidaan myöntää hengitysterveyttä edistäviin ja hengityssairauksia ehkäiseviin hankkeisiin. Erityisteemana kevään haussa on "Hengitysterveys ja ympäristöriskit".

Myös Kerttu ja Kalle Viikin rahaston apurahahaku on avoinna 1.-22.3. Rahasto tukee Pohjois-Savon maakunnan alueella tapahtuvaa lasten keuhkosairauksien hoito- ja tutkimustyötä sekä lasten hengitysterveyden edistämistyötä.

Sekä Hengityssäätiölle että Viikin rahastolle osoitetut hakemukset toimitetaan sähköisen apurahajärjestelmän kautta, johon löytyy linkki Hengityssäätiön verkkosivuilta. Sivuilta löytyvät tarkemmat tiedot tuettavista toimista ja yksityiskohtaiset ohjeet hakemuksen toimittamiseksi.

Hakuohjeet:

Kuopion Seudun Hengityssäätiön apurahat 2021 >>

Kerttu ja Kalle Viikin rahaston apurahat 2021 >>