Kuopion Seudun Hengityssäätiöltä 200 000 euron lahjoitus yliopiston tukikampanjaan

Itä-Suomen yliopiston Tiedosta hyvä tulevaisuus -tukikampanjan kokonaissumma on jälleen kasvanut. Kuopion Seudun Hengityssäätiön 200 000 euron lahjoitus, joka jakautuu puoliksi terveystieteiden sekä lääketieteiden ja farmasian koulutusaloille, nostaa kampanjan kokonaissumman noin 2,3 miljoonaan euroon. Yliopiston tavoitteena on kerätä 6 miljoonaa euroa kampanjan päättymisajankohtaan, 30.6.2017 mennessä.
Kuopion Seudun Hengityssäätiö
Kuopion Seudun Hengityssäätiö
Kuopion Seudun Hengityssäätiön toimitusjohtaja Tarja Tikkasen mukaan Itä-Suomen yliopisto on merkittävä yhteistyökumppani säätiön toiminnan kannalta.

- Säätiön tukemat tutkijat ovat valmistuneet Itä-Suomen yliopistosta ja tekevät sinne myös jatko-opintojaan. Yliopisto kouluttaa säätiön toiminnan kannalta ydinosaajia ja tuottaa erilaista tutkimustietoa hengitysterveydestä ja hengityssairauksien hoidosta.

- Säätiö on yliopistolle nyt annettavan avustuksen ohella tukenut 98 000 euron avustuksella Kuopion Seudun Hengitysyhdistystä sekä Kerttu ja Kalle Viikin rahasto pienellä avustuksella KYS:n lasten ja nuorten poliklinikalla tapahtuvaa keuhkosairaiden lasten hoitotyötä. Ensi vuonna on tarkoitus jakaa taas apurahoja, Tikkanen kertoo.

Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen on ilahtunut yliopistolle tärkeän yhteistyökumppanin merkittävästä lahjotuksesta.

- Tämä tukikampanjaamme kohdistettu kahdelle koulutusalalle jakautuva lahjoitus on jo viides lääketieteiden ja farmasian koulutusalalle saatu lahjoitus ja ensimmäinen terveystieteiden koulutusalalle saatu lahjoitus. Kokonaisuudessaan lahjoitus voi merkitä yliopistolle valtion vastinrahan kanssa jopa 600 000 euroa, Mönkkönen toteaa.

Lisätietoja:


Toimitusjohtaja Tarja Tikkanen, Kuopion Seudun Hengityssäätiö,
puh. 0400 185 926

Rehtori Jukka Mönkkönen, Itä-Suomen yliopisto,
puh. 029 445 8001

Terveyden edistämiseksi toimiva Kuopion Seudun Hengityssäätiö on yksityinen, vuonna 2006 perustettu säätiö, jonka tarkoituksena on hengityssairauksien vastustaminen ja ennaltaehkäisy sekä sairastuneiden ja heidän läheistensä elämänlaadun ja yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien edistäminen. Säätiö myöntää apurahoja pohjoissavolaisille yksityishenkilöille ja työryhmille hengitys- ja keuhkosairauksien sekä sisäilman tutkimus-, hoito- ja julkaisutoimintaan.

www.hengityssaatio.fi