Säätiöverkostolta yli 800 000 euroa rahoitusta pohjoissavolaisille hankkeille

Viisi Pohjois-Savossa toimivaa säätiötä on myöntänyt osana yhteistyötään apurahoja kolmelle hankkeelle yhteensä noin 825 000 euroa. Hankkeissa tutkitaan ja selvitetään erityisesti Pohjois-Savon alueen ikääntyneiden asukkaiden sydän- ja hengitysterveyteen liittyviä haasteita ja niihin vaikuttavia keinoja. Kaikki hankkeet ovat kolmivuotisia.

Rahoittavat säätiöt ovat Aarne ja Aili Turusen säätiö, Kuopion Seudun Hengityssäätiö, Olvi-säätiö, Saastamoisen säätiö sekä Sirkka ja Jorma Turusen säätiö.

Itä-Suomen yliopiston professori Katja Kannisen johtamassa monitieteisessä hankkeessa selvitetään urbaanien ilmansaasteiden aiheuttamia haittavaikutuksia hengitys- ja sydänterveyteen. Hankkeessa verrataan puun poltosta syntyneiden, dieselmoottoripäästöistä peräisin olevien sekä kaupunki-ilman hiukkasten terveysvaikutuksia.  Hanke vahvistaa yliopiston ja KYSin välistä yhteistyötä. Hankkeen kokonaisrahoitus on 390 000 euroa.

Savonia-ammattikorkeakoulun yliopettaja Marja Äijön johtaman hankkeen tavoitteena on Pohjois-Savon alueen ikääntyvän väestön liikunta- ja arkiaktiivisuuden lisääminen liikuntaneuvonnan ja liikuntakokeilujen kautta. Hankkeessa ovat yhteistyökumppaneina Itä-Suomen yliopiston lääketieteen laitos, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos KuLTu, Kuopion Seudun Hengitysyhdistys ry sekä Savon Sydänpiiri ry. Hankkeen kokonaisrahoitus on 225 000 euroa.

KYSin apulaisylilääkäri, Itä-Suomen yliopiston dosentti Jari Halosen johtamassa hankkeessa kartoitetaan potilaiden sydänleikkausten jälkeistä sydän- ja hengityselimistön toimintakykyä ja pyritään lisäämään potilaiden fyysistä aktiivisuutta eHealth-intervention kautta. Hankkeessa ovat yhteistyökumppaneina UKK-instituutti ja Jyväskylän yliopisto, joilla on omat hankerahoitukset. KYSin hankkeen kokonaisrahoitus on 210 000 euroa.

-Säätiöiden yhteistyö Pohjois-Savossa on ainutlaatuinen tapa tukea terveystieteellistä tutkimusta Suomessa. Nyt yhteistyössä myönnetyt apurahat nostavat aiemminkin hyvin merkittävän säätiöiden tuen vaikuttavuudeltaan uudelle tasolle, toteaa Itä-Suomen yliopiston dekaani Jussi Pihlajamäki.

Säätiöt tavoittelevat uudella yhteistyöllään rahoituksen vaikuttavuuden lisäämistä ja tarjoavat hanketoimijoille entistä paremman ja pitkäaikaisemman mahdollisuuden toteuttaa innovatiivisia tutkimus- ja kehittämishankkeita. Säätiöverkosto kehittää yhteistyömalliaan tästä rahoitusyhteistyöstä saatujen kokemusten kautta. Tarkoituksena on jatkaa vastaavaa yhteistyötä myös tulevaisuudessa sen lisäksi, että säätiöt jatkavat myös itsenäisesti apuraha- ja avustustoimintaa omien strategioidensa puitteissa.

Pohjois-Savon säätiöverkostossa on mukana kymmenkunta alueen säätiötä ja rahastoa, joista viisi lähti tässä vaiheessa mukaan edellä mainittujen hankkeiden yhteisrahoitukseen.

Lisätietoja:

Aarne ja Aili Turusen säätiö, Henri Hyvärinen, puh. 040 718 6666
Kuopion Seudun Hengityssäätiö, Soile Kosunen, puh. 040 567 8423
Olvi-säätiö, Mervi Toivainen, puh. 050 548 4384
Saastamoisen säätiö, Seppo Karvinen, puh. 040 027 3073
Sirkka ja Jorma Turusen säätiö, Hannu Palsola, puh. 044 368 1810