Kuopion Seudun Hengityssäätiölle on myönnetty Pohjois-Savon ilmastoverkoston ”Mukana yhteisellä polulla” -tunnus

Pohjois-Savon ELY-keskuksen Hiilineutraali Pohjois-Savo -hanke myöntää Mukana yhteisellä polulla –tunnuksia.
Mukana yhtyisellä polulla Hiilineutraali Pohjois-Savo

Kyseessä on yhteisötunnus, jollainen myönnetään organisaatiolle, joka on sitoutunut maakunnalliseen ilmastotyöhön ja Pohjois-Savon ilmastotiekartan tavoitteisiin.

Pohjois-Savossa on ensimmäisten maakuntien joukossa laadittu ilmastotiekartta. Tavoitteena on olla hiilineutraali maakunta vuoteen 2035 mennessä. Ilmastotiekarttaan on määritelty viisi painopistettä sekä 101 toimenpidettä, joiden avulla ilmastotavoite saavutetaan.

Ilmastotiekartan toimeenpano vaatii tekoja ja tekijöitä. Kuopion Seudun Hengityssäätiö tukee apurahoin tutkimushankkeita, joista osa kohdistuu myös ilmansaasteiden ja terveyden välisiin yhteyksiin.Kuopion Seudun Hengityssäätiö on mielenkiintoinen uusi tulokas Pohjois-Savon ilmastotyön verkostossa. Säätiöillä on tärkeä rooli tutkimus- ja julkaisutoiminnan rahoituksessa julkisten tutkimusvarojen ohella. Kehotan tutustumaan Kuopion Seudun Hengityssäätiön myöntämien apurahojen ja avustusten kohteisiin, sieltä löytyy mielenkiintoisia teemoja mm. sisäilman laatuun ja pienhiukkasten terveysvaikutuksiin liittyen. On hienoa, että nämä teemat ovat edustettuina pohjoissavolaisessa tutkimuksessa.

Saara Karkulahti, Hiilineutraali Pohjois-Savo -hankkeen projektipäällikköKuopion Seudun Hengityssäätiö on 29. organisaatio, jolle tunnus myönnetään. Yhteisötunnuksen saaja voi hyödyntää tunnusta omassa viestinnässään ja näin kertoa osallistuvansa Pohjois-Savon ilmastotyöhön. Tunnus velvoittaa saajaansa edistämään Pohjois-Savon ilmastotiekartan tavoitteita toiminnassaan.

Lue Kuopion Seudun Hengityssäätiön ilmastotyön esittelyteksti Hiilineutraali Pohjois-Savo -verkkosivuilta.

Lisätietoja

Soile Kosunen
Toimitusjohtaja, Kuopion Seudun Hengityssäätiö


Saara Karkulahti
Projektipäällikkö, Hiilineutraali Pohjois-Savo -hanke
Pohjois-Savon ELY-keskus