Myönnetyt apurahat ja avustukset (2022)

Kuopion Seudun Hengityssäätiö on myöntänyt apurahoja yhteensä 110.253 euroa väitöskirjatyöntekijöille ja tutkimusryhmille seuraavasti:Eronen Timo, LL
  • Rasituksen aikaisten hengitysoireiden fysiologisten muutosten arviointi -väitöskirjatyö / UEF

Myöntö: 15.000 euroaKarvonen Anne, dosentti, ja työryhmä, THL
  • Varhaislapsuuden elinympäristön vaikutus hengitysteiden mikrobiotaan

Myöntö: 20.000 euroaKoskela Heikki, professori, ja työryhmä, KYS
  • Mannitolin aiheuttaman yskävasteen viitearvot

Myöntö: 33.253 euroa (v. 2022 nostettavissa 20.000 euroa, loput v. 2023)Mussalo Laura, proviisori
  • Nenän hajuepiteelin merkitys Alzheimerin taudissa – ilmansaasteiden portti aivoihin? -väitöskirjatyö / UEF

Myöntö: 8.000 euroaMäki Jenni, erikoislääkäri
  • Koirakodin mikrobiomin vaikutus varhaislapsuuden ylähengitystieinfektioihin -väitöskirjatyö / UEF

Myöntö: 16.000 euroaPurbanka Pahari, nuorempi tutkija
  • Uniapneaan liittyvä päiväaikainen väsymys ja vireystilan lasku -väitöskirjatyö / UEF

Myöntö: 18.000 euroaLisäksi Hengityssäätiö on myöntänyt Kuopion Seudun Hengitysyhdistykselle avustusta 100.000 euroa vuodelle 2022.