Yleisö- ja verkkoluennot Kuopion kansalaisopistolla 2022Kevät 2022

15.3.2022 Uniapneaepäily? Kaikki irti kotimittauksesta
Laura Kalevo, DI, väitöskirjatutkija.

10.5.2022 Lapsen akuutit hengitysvaikeudet ja niiden tunnistaminen
Marko Tolonen, ensihoidon lehtori.


Syksy 2022

13.9.2022 Koronavirus sisäilmassa ja sen torjuminen
Hanna Leppänen, erikoistutkija

Luennolla käydään läpi koronaviruksen eri tarttumisreitit sekä keskitytään erityisesti koronaviruksen leviämiseen sisäilman kautta. Ilmanvaihdon, ilmanpuhdistimien sekä maskien tehokkuutta koronaviruksen tarttumisriskin vähentämisessä yhdessä muiden torjuntakeinojen kanssa käsitellään nykyisen tutkimustiedon valossa. Pohditaan myös, kuinka tulevaisuudessa voisimme varautua paremmin ilmavälitteisten sairauksien ehkäisyyn ilmahygienian keinoin.

Katso tarkemmat tiedot ja osallistumisohje täältä

4.10.2022 Nenän hajuepiteeli ilmansaastealtistuksen eturintamassa – portti aivoihin?
Laura Mussalo, nuorempi tutkija ja Katja Kanninen, apulaisprofessori

Voiko laboratoriossa kasvatetuilla nenän hajuepiteelisoluilla tutkia erilaisten tieliikennepäästöjen vaikutuksia terveydellemme? Miten päästöt vaikuttavat solu- ja molekyylitasolla? Vapaaehtoisten koehenkilöiden luovuttamista nenäbiopsioista voidaan kasvattaa laboratoriossa solulinjoja, joilla voidaan tutkia esim. ilmansaasteiden terveysvaikutuksia. Nenän hajujärjestelmän on todettu välittävän saasteiden vaikutuksia aivoihin, mutta tarkat signaalireitit ovat epäselviä.

Ilman saastuminen on maailmanlaajuinen ongelma ja sen yksi merkittävä osatekijä on tieliikenne. Mitä tieliikenteestä peräisin olevat päästöt aiheuttavat solutasolla? Onko erilaisella polttoaine- ja moottoriteknologialla vaikutusta päästöjen haitallisuuteen terveyden näkökulmasta?

Katso tarkemmat tiedot ja osallistumisohje täältä


Luennot ovat Kuopion kansalaisopistolla tiistaisin kello 18.30–20.00 Puistokartanon opistosalissa (B059), Puistokatu 20, Kuopio.

Luennot ovat maksuttomia ja kaikille avoimia, ja niitä voi seurata paikan päällä tai etänä. Luennoista tehdään videotallenne, joka on katsottavissa 13 vrk luennon jälkeen. Luennot järjestetään yhteistyössä Kuopion kansalaisopiston ja Kuopion Seudun Hengitysyhdistyksen kanssa.