Itä-Suomen yliopiston Cafe Smart tiedekahvila: Onko yskä oire vai sairaus?

17.12.2020 klo 14:00-15:00
Tapahtumapaikka: YouTube


Sitkeä, pitkittynyt ja arkea hankaloittava yskä on monen suomalaisen riesa. Ys­kä on myös taval­lisin oi­re, jon­ka vuok­si hakeu­dutaan lää­kärin vastaa­no­tolle. Ys­kä saat­taa ol­la merk­ki vaka­vasta, jo­pa hen­keä uhkaa­vasta sairau­desta, ku­ten keuhko­kuu­meesta, tuber­ku­loo­sista tai keuhko­syö­västä, mutta kuinka erottaa harmiton yskä hoitoa vaativasta yskästä?

On aika ymmärtää yskää!

Tiedekahvilassa keskustellaan yskästä kansantautina sekä yskäherkkyyden testaamisesta - tervetuloa kuulolle! Asiantuntijoina ovat väitöskirjatutkija, keuhkosairauksien erikoislääkäri Anne Lätti sekä professori, ylilääkäri Heikki Koskela.

Lue lisää