KUOPION SEUDUN HENGITYSSÄÄTIÖ KESKITTÄÄ ASUNTO-OMISTUKSIAAN SIIKANIEMENKATU 8:AAN

Säätiö luopuu Ilmarisentie 11:ssa ja Ilmarisentie 20:ssa sijaitsevista asunto-omistuksistaan. Säätiön pitkän tähtäimen suunnitelma on ollut luopua hallitusti muista kuin Siikaniemenkatu 8:ssa olevista asunto-omistuksista. Vuokrattavien asuntojen omistuksen keskittäminen Siikaniemenkadulle on havaittu parhaaksi ratkaisuksi. Se mahdollistaa hengitysterveyden kannalta hyvän asumisen ja asumisviihtyvyyden jatkuvan kehittämisen niin, että asuntojen vuokraus toteuttaa myös Säätiön toiminnan keskeistä tarkoitusta eli hengitysterveyden edistämistä.

Ilmarisentien asuntojen myynti tuli ajankohtaiseksi, kun Hengitysliitto ja Hengityssairauksien Tutkimussäätiö olivat enemmistöomistajina luopumassa omistuksistaan kyseisissä kohteissa. Kuopion Seudun Hengityssäätiön oli tarkoituksenmukaista luopua omista omistuksistaan osana suurempaa kokonaisjärjestelyä, jossa ostajat Diretor Oy ja Nordic Business Investments Oy ovat jatkamassa vuokraustoimintaa, mikä mahdollistaa nykyisten asukkaiden asumisen jatkumisen.

Kuopion Seudun Hengityssäätiö on apurahasäätiö, joka rahoittaa hengitysterveyden edistämiseen ja sairauksien hoitoon liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä sekä avustaa hengitysterveyden vapaaehtoistyötä. Vuonna 2019 Säätiö on myöntänyt apurahoja lahjakkaille tutkijoille yhteensä 152.022 euroa. Säätiön alaisuudessa toimiva Kerttu ja Kalle Viikin rahasto on myöntänyt apurahoja tänä vuonna 20.000 euroa lasten hengityssairauksien tutkimustoimintaan. Säätiö on lisäksi myöntänyt Kuopion Seudun Hengitysyhdistyksen toimintaan 105.000 euron avustuksen.

Nyt tehdyt asuntokaupat vahvistavat Säätiön taloutta ja takaavat jatkossakin merkittävien avustusten ja apurahojen jakamisen.