Apurahan myöntämisperusteetApurahoja voidaan myöntää pohjois­savolaisille yksityis­henkilöille ja työ­ryhmille hengitys­sairauksien ja sisäilman tutkimus-, hoito ja julkaisu­toimintaan sekä terveyden­edistämistoimintaan.

Tutkimus­suunnitelmaan on liitettävä myös selvitys tutkimus­tulosten viestinnästä tutkimuksen eri vaiheissa (viestintä­suunnitelma).

Mikäli avustus myönnetään, sovitaan avustuksen saajan kanssa tulosten julkistamisesta ja tiedottamisesta. Hakija myös sitoutuu toimittamaan julkaistuista artikkeleista ja muista media­tapahtumista tiedot Kuopion Seudun Hengityssäätiölle.

Koti- ja ulkomaisiin korkeakoulun perus­opintoihin voi hakea apu­rahaa vasta opintojen loppuvaiheessa, lähinnä loppu­työn erityis­kustannuksiin ja jatko-opintoihin.

Apurahoja ei myönnetä perus­opintojen opiskelukuluihin eikä opintoihin sisältyvään opiskelija­vaihtoon. Hakemukseen tulee liittää lausunto opinto­menestyksestä tai työ­suunnitelmasta sekä kopio opinto­rekisteristä.Kuopion Seudun Hengityssäätiön apurahat 2019 (hakuaika 6.3. – 2.4.2019)

Lue lisääApurahoja voidaan myöntää pääasiassa

  • hengitysterveyttä edistäviin
  • hengityssairauksia vastustaviin
  • hengityssairaiden elämänlaatua ja yhdenvertaisia osallistumis­mahdollisuuksia ja kuntoutusta parantaviin hankkeisiin sekä
  • hankkeisiin, jotka lisäävät kansalaisten tietoisuutta puhtaan sisä- ja ulkoilman merkityksestä terveydelle.

Mihin apurahoja ei myönnetä

  • erillisiin painatus- tai äänitteiden valmistus­kuluihin (eivät liity tehtyyn tutkimukseen tai hankkeeseen)
  • julkis­hallinnon piiriin kuuluville laitoksille ja yhteisöille

Apurahoja ja avustuksia ei myönnetä myöskään sosiaalisin perustein.