Kerttu ja Kalle Viikin rahastoKerttu ja Kalle Viikin rahasto on Kuopion Seudun Hengitys­säätiöön kuuluva nimikkorahasto, jonka tarkoituksena on tukea lasten keuhko­sairauksien hoitoa ja tutkimustyötä Pohjois-Savon alueella.

Rahasto toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja maakunnan alueella työskenteleville, lahjakkaille tutkijoille sekä tukemalla lahjoituksin hoito­työtä (myös kuntoutustyötä).

Kiinnitämme apurahoja myönnettäessä erityistä huomioita terveyden­edistämiseen ja sairauksien ennalta­ehkäisyyn sekä hengitys­terveyttä edistävään toimintaan.
Kerttu ja Kalle Viikin rahastoKerttu ja Kalle Viikin rahaston apurahat jaetaan seuraavan kerran vuonna 2019.Kerttu ja Kalle Viikin Rahasto
1 § Rahaston nimi on Kerttu ja Kalle Viikin rahasto ja se kuuluu nimikkorahastona Kuopion Seudun hengityssäätiön alaisuuteen kirjanpidollisesti.
2 § Rahaston tarkoituksena on tukea lasten keuhkosairauksien hoitoa ja tutkimustyötä sekä lasten hengitysterveyden edistämistä Pohjois-Savon maakunnan alueella.  

3 § Rahasto toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti lasten keuhkosairauksien hoito- ja tutkimustyötä jakamalla apurahoja ja avustuksia Pohjois-Savon maakunnan alueella työskenteleville lahjakkaille tutkijoille, sekä tukemalla lahjoituksin hoitotyötä.

4 § Rahastoa hoitaa ja sen varojen ja omaisuuden käytöstä sekä stipendeistä ja lahjoituksista päättää rahaston hoitokunta. Hoitokuntaan kuuluu kaksi Pohjois-Savon Osuuspankin nimeämää henkilöä sekä yksi Kuopion Seudun Hengityssäätiön nimeämä ja yksi Itä-Suomen yliopiston nimeämä henkilö.

5 § Rahaston apurahat ja avustukset julistaa haettavaksi rahaston hoitokunta ja ne myönnetään yhtenä tai useampana apurahana vähintään joka toinen vuosi.

6 § Rahaston hoitokunta voi määrätä keskuudestaan tai hoitokunnan ulkopuolelta asiamiehen hoitamaan rahaston juoksevaa hallintoa niin oikeaksi harkitessaan.

7 § Rahaston hoitokunnan on hoidettava rahaston omaisuutta varmalla ja tuottavalla tavalla.

8 § Tätä rahaston ohjesääntöä voidaan muuttaa vain hoitokunnan yksimielisellä päätöksellä.