Kerttu ja Kalle Viikin rahastoKerttu ja Kalle Viikin rahasto on Kuopion Seudun Hengitys­säätiöön kuuluva nimikkorahasto, jonka tarkoituksena on tukea lasten keuhko­sairauksien hoitoa ja tutkimustyötä Pohjois-Savon alueella.

Rahasto toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja maakunnan alueella työskenteleville, lahjakkaille tutkijoille sekä tukemalla lahjoituksin hoito­työtä (myös kuntoutustyötä).

Kiinnitämme apurahoja myönnettäessä erityistä huomioita terveyden­edistämiseen ja sairauksien ennalta­ehkäisyyn sekä hengitys­terveyttä edistävään toimintaan.
Kerttu ja Kalle Viikin rahastoKERTTU JA KALLE VIIKIN RAHASTON APURAHAT 2017 (hakuaika 31.3.2017 saakka)

Rahaston sääntöjen mukaan apurahat kohdistetaan lasten keuhko­sairauksien hoito- ja tutkimustyöhön Pohjois-Savon maa­kunnan alueella.

Rahaston varoista voidaan tänä vuonna myöntää tutkimusapurahoja enintään 50.000 euroa.

Kaikkiin hakemuksiin on liitettävä noin A4 pituinen viestintä­suunnitelma, jossa hakija kertoo siitä, miten aikoo viestittää tutkimuksen etenemisestä ja sen tuloksista ja millaisissa tieteellisissä julkaisuissa tuloksia on tavoitteena esitellä.

Täytä hakemusKerttu ja Kalle Viikin Rahasto
1 § Rahaston nimi on Kerttu ja Kalle Viikin rahasto ja se kuuluu nimikko­rahastona Kuopion Seudun Hengitys­säätiön alaisuuteen kirjanpidollisesti.
2 § Rahaston tarkoituksena on tukea lasten keuhko­sairauksien hoitoa ja tutkimustyötä Pohjois-Savon maakunnan alueella.

3 § Rahasto toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti lasten keuhkosairauksien hoito- ja tutkimustyötä jakamalla apurahoja ja avustuksia Kuopion läänin alueella työskenteleville lahjakkaille tutkijoille, sekä tukemalla lahjoituksin hoitotyötä.

4 § Rahastoa hoitaa ja sen varojen ja omaisuuden käytöstä sekä stipendeistä ja lahjoituksista päättää rahaston hoito­kunta, johon kuuluu kaksi Kuopion Osuuspankin nimeämää henkilöä sekä yksi Kuopion Seudun Hengitys­säätiön nimeämä ja yksi Kuopion yliopiston nimeämä henkilö.