Kuopion Seudun Hengitys­säätiön sääntö­määräinen tarkoitus on:

- Hengitys­sairauksien vastustaminen.

- Hengitys­sairauksien ennalta­ehkäisy.
- Sairastuneiden ja heidän läheistensä elämän­laadun edistäminen.

- Sairastuneiden ja heidän läheistensä yhden­vertaisten osallistumis­mahdolli­suuk­sien edistäminen.
Kuopion Seudun HengityssäätiöMyönnetyt apurahat ja avustukset (2020)

Kuopion Seudun Hengityssäätiö on myöntänyt tänä vuonna apurahoja väitöskirjatyöntekijöille ja tutkimusryhmille yhteensä 100.000 euroa. Erityisenä painopisteenä vuonna 2020 on uniapneaan liittyvä tutkimus ja uniapnean ehkäisy.

Hengityssäätiö on myöntänyt lisäksi Kuopion Seudun Hengitysyhdistykselle 105.000 euron avustuksen, eikä se jaa muita avustuksia kuluvana vuonna.

Lue lisääTutustu vuoden 2020 luentoihin!

Luennot ovat Kuopion kansalaisopistolla tiistaisin kello 18.30-20.00. Paikka: Puistokartanon opistosalissa (B059), Puistokatu 20, Kuopio.

Luennoille mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä. Luennot ovat Kuopion kansalaisopiston toiminta-alueella maksuttomia.

Luennot järjestetään yhteistyössä Savon Sydänpiirin, Kuopion Seudun Hengitysyhdistyksen, Kuopion Seudun Hengityssäätiön ja Kuopion kansalaisopiston kanssa.

Katso yleisöluennot 2020Kuopion Seudun Hengityssäätiö voi myöntää apurahoja pohjois­savolaisille yksityis­henkilöille ja työ­ryhmille hengitys- ja keuhko­sairauksien sekä sisä­ilman tutkimus-, hoito- ja julkaisu­toimintaan.

Pääosa apu­rahoista myönnetään väitös­kirjaan liittyvään tutkimus­työhön. Tutkimuksen toivotaan olevan osan laajempaa, mielellään monialaista kokonaisuutta.
Kiinnitämme apu­rahoja myönnettäessä erityistä huomioita terveyden­edistämiseen ja sairauksien ennalta­ehkäisyyn sekä hengitys­terveyttä edistävään toimintaan.

Kaikkiin apurahahakemuksiin on liitettävä noin A4 pituinen viestintä­suunnitelma, jossa hakija kertoo siitä, miten aikoo viestittää tutkimuksen etenemisestä ja sen tuloksista ja millaisissa tieteellisissä julkaisuissa tuloksia on tavoitteena esitellä.Kuopion Seudun Hengitys­säätiön alaisuuteen kuuluu kirjan­pidollisesti myös nimikko­rahastona Kerttu ja Kalle Viikin rahasto.