Kuopion Seudun Hengitys­säätiön sääntö­määräinen tarkoitus on:

- Hengitys­sairauksien vastustaminen.

- Hengitys­sairauksien ennalta­ehkäisy.
- Sairastuneiden ja heidän läheistensä elämän­laadun edistäminen.

- Sairastuneiden ja heidän läheistensä yhden­vertaisten osallistumis­mahdolli­suuk­sien edistäminen.
Kuopion Seudun HengityssäätiöKuopion Seudun Hengityssäätiö voi myöntää apurahoja pohjois­savolaisille yksityis­henkilöille ja työ­ryhmille hengitys- ja keuhko­sairauksien sekä sisä­ilman tutkimus-, hoito- ja julkaisu­toimintaan.

Pääosa apu­rahoista myönnetään väitös­kirjaan liittyvään tutkimus­työhön. Tutkimuksen toivotaan olevan osan laajempaa, mielellään monialaista kokonaisuutta.
Kiinnitämme apu­rahoja myönnettäessä erityistä huomioita terveyden­edistämiseen ja sairauksien ennalta­ehkäisyyn sekä hengitys­terveyttä edistävään toimintaan.

Kaikkiin apurahahakemuksiin on liitettävä noin A4 pituinen viestintä­suunnitelma, jossa hakija kertoo siitä, miten aikoo viestittää tutkimuksen etenemisestä ja sen tuloksista ja millaisissa tieteellisissä julkaisuissa tuloksia on tavoitteena esitellä.Kuopion Seudun Hengitys­säätiön alaisuuteen kuuluu kirjan­pidollisesti myös nimikko­rahastona Kerttu ja Kalle Viikin rahasto.