Kuopion Seudun Hengitys­säätiön
sääntö­määräinen tarkoitus on:


- Hengitys­sairauksien vastustaminen.

- Hengitys­sairauksien ennalta­ehkäisy.

- Sairastuneiden ja heidän läheistensä elämän­laadun edistäminen.

- Sairastuneiden ja heidän läheistensä yhden­vertaisten osallistumis­mahdolli­suuk­sien edistäminen.

Kuopion Seudun HengityssäätiöKuopion Seudun Hengityssäätiö voi myöntää apurahoja pohjois­savolaisille yksityis­henkilöille ja työ­ryhmille hengitys- ja keuhko­sairauksien sekä sisä­ilman tutkimus-, hoito- ja julkaisu­toimintaan.

Kiinnitämme apu­rahoja myönnettäessä erityistä huomioita terveyden ­edistämiseen ja sairauksien ennalta­ehkäisyyn sekä hengitys­terveyttä edistävään toimintaan. Tutkimuksen toivotaan olevan osan laajempaa, mielellään monialaista kokonaisuutta.
Kuopion Seudun Hengityssäätiön yhteydessä toimii erikoisrahasto, joka on nimeltään Kerttu ja Kalle Viikin rahasto.