Kuopion Seudun Hengityssäätiön apurahat 2019 (hakuaika 6.3. – 2.4.2019)

Kuopion Seudun Hengityssäätiö myöntää kuluvana vuonna apurahoja yhteensä enintään 100.000 euroa.

Tutkimuksen kohteena on oltava hengitysterveyden edistäminen tai hengitys- ja keuhkosairauksien tutkimus, hoito tai ennaltaehkäisy.

Hyvä sisäilma hengitysterveyden edistäjänä on erityinen painopiste vuonna 2019.

Painopisteenä rahoitettavissa tutkimuksissa ovat myös jatkorahoitukset, jotka liittyvät aikaisemmin rahoitettuihin tutkimusryhmähankkeisiin. Turvaamalla laajempien hankkeiden jatkuvuus, voidaan tutkimustuloksia ja julkaisuja paremmin hyödyntää viestinnässä ja terveydenedistämistehtävissä.

Myös yksittäisten väitöskirjatutkimusten rahoittaminen on mahdollista, mikäli aihepiiri tukee keskeisesti Säätiön toiminnan tarkoitusta ja liittyy valittuihin painopistealueisiin.

Säätiö on kuluvana vuonna myöntänyt Kuopion Seudun Hengitysyhdistykselle 105.000 euron avustuksen, eikä jaa muita avustuksia.

Kaikkiin apurahahakemuksiin on liitettävä noin A4 pituinen viestintä­suunnitelma, jossa hakija kertoo siitä, miten aikoo viestittää tutkimuksen etenemisestä ja sen tuloksista ja millaisissa tieteellisissä julkaisuissa tuloksia on tavoitteena esitellä.

Katso hakuopas ja lataa hakemusKerttu ja Kalle Viikin rahaston apurahat ja avustukset 2019 (hakuaika 6.3. – 2.4.2019)

Rahaston sääntöjen mukaan apurahat kohdistetaan lasten keuhko­sairauksien hoito- ja tutkimustyöhön Pohjois-Savon maa­kunnan alueella.

Rahaston varoista voidaan tänä vuonna myöntää tutkimusapurahoja enintään 30.000 euroa.

Kaikkiin apurahahakemuksiin on liitettävä noin A4 pituinen viestintä­suunnitelma, jossa hakija kertoo siitä, miten aikoo viestittää tutkimuksen etenemisestä ja sen tuloksista ja millaisissa tieteellisissä julkaisuissa tuloksia on tavoitteena esitellä.

Lue lisää ja lataa hakemusLisätietoja antaa toimitusjohtaja, varatuomari Tarja Tikkanen, puh. 0400 185 926,

Kuopion Seudun Hengityssäätiö