Kuopion seudun hengitys­säätiön tutkimus­apurahat 2017 (hakuaika 31.3.2017 saakka)

Säätiön tutkimusrahoituksen teemana on vuonna 2017 HENGITYS­TERVEYDEN EDISTÄMINEN.

Säätiö jakaa vuonna 2017 apu­rahoja yhteensä enintään 100.000 euroa.

Puolet jaettavista apu­rahoista on tarkoitus kohdentaa väitöskirja­tutkimuksiin, joissa apu­rahan suuruus voi olla korkeintaan 10.000 euroa / hakija.

Hakemukseen tulee liittää enintään kahden sivun mittainen tutkimus­suunnitelma.

Tutkimus­suunnitelmasta on käytävä ilmi seuraavat seikat:

1. miten tutkimus edistää hengitysterveyttä
2. tutkimuksen taustat ja tavoitteet
3. tutkimusmenetelmät
4. toteutus ja aikataulu
5. kustannusarvio, mikäli lomakkeen tila ei riittävä
6. viestintä


Lisäksi summaltaan suurempia apu­rahoja (noin 25.000 euroa / vuosi) voidaan myös kohdistaa Post Doc –tutkijoiden johtamille tutkimus­ryhmille ja erityisesti uusien tutkimus­ryhmien perustamiseen. Haku­prosessin aikana on mahdollista linjata, että sama tutkimus­ryhmä voi saada jatko­rahoitusta, joka kuitenkin edellyttää aina erillistä hakemusta ja selvitystä tutkimuksen etenemisestä. Haettaessa tutkimus­ryhmälle apurahaa on edellä mainittujen selvitysten lisäksi toimitettava tutkimus­johtajan CV. Tutkimusryhmän vapaa­muotoinen apuraha­hakemus voi olla korkeintaan viiden sivun mittainen.

Edellä mainittujen lisäksi voidaan apurahoja harkinnan mukaan kohdistaa tausta­selvitysten laatimiseen, kirjallisuus­analyyseihin tai tutkimus­tulosten implementointiin.

Lue lisää ja lataa hakemusKERTTU JA KALLE VIIKIN RAHASTON APURAHAT 2017 (hakuaika 31.3.2017 saakka)

Rahaston sääntöjen mukaan apurahat kohdistetaan lasten keuhko­sairauksien hoito- ja tutkimustyöhön Pohjois-Savon maa­kunnan alueella.

Rahaston varoista voidaan tänä vuonna myöntää tutkimusapurahoja enintään 50.000 euroa.

Kaikkiin hakemuksiin on liitettävä noin A4 pituinen viestintä­suunnitelma, jossa hakija kertoo siitä, miten aikoo viestittää tutkimuksen etenemisestä ja sen tuloksista ja millaisissa tieteellisissä julkaisuissa tuloksia on tavoitteena esitellä.

Lue lisää ja lataa hakemusLisätietoja antaa toimitusjohtaja, varatuomari Tarja Tikkanen, puh. 0400 185 926,

Kuopion Seudun Hengityssäätiö