ApurahahakemusHakemukset liitteineen toimitetaan osoitteella:
Kuopion Seudun Hengityssäätiö
PL 34
70101 Kuopio

Apurahoja voi hakea jatkuvasti. Hallitus käsittelee apuraha­hakemukset valmistelun jälkeen kokouksessaan.

Hakemuksen voi toimittaa kirjeitse, sähköpostitse tai tuomalla Kuopion Seudun Hengitys­säätiön toimistoon.Apurahoja haetaan haku­lomakkeella, jonka saa säätiön toimistosta. Lomakkeita voi tilata myös sähkö­postitse osoitteesta tai puhelimitse 0400 185 926.

Voit ladata apuraha­hakemuksen itse ja tulostaa itse täytettynä.
Lataa apurahahakemus (PDF)

Myönnetystä apurahasta ilmoitetaan hakijalle hallituksen tehtyä apuraha­päätöksen. Luettelo apurahojen saajista päivitetään vuosittain ja julkistetaan säätiön internetsivuilla.Hakemuksen liitteet:

Hakemukseen pitää sisältyä seuraavat liitteet:

  • enintään kahden sivun (tutkimusryhmän ollessa kyseessä max. 5 sivun) mittainen tutkimus-, työ- tai hankesuunnitelma:

1. miten tutkimus edistää hengitysterveyttä
2. tutkimuksen taustat ja tavoitteet
3. tutkimusmenetelmät
4. toteutus ja aikataulu
5. kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma, mikäli lomakkeen tila ei riittävä
6. viestintäsuunnitelma:
Hakemukseen on liitettävä noin A4-pituinen viestintäsuunnitelma, jossa kuvataan tieteellisten tulosten julkaisusuunnitelma, tutkimustuloksista viestittäminen kansalliselle ja kansainväliselle tiedeyhteisölle, alan ammattilaisille sekä tutkimusaiheen soveltuvuudesta riippuen myös väestölle. Viestintäsuunnitelmassa kuvataan myös tilaisuudet ja tapahtumat, joissa tuloksia on tavoitteena esitellä. Hakija sitoutuu toimittamaan tiedot tieteellisistä artikkeleista, muista julkaisuista ja tapahtumista, joissa tuloksia on esitelty, Kuopion Seudun Hengityssäätiölle. Kaikki apurahan saajat sitoutuvat esiintymään Säätiön organisoimissa luentotilaisuuksissa ilman eri korvausta.

  • ansioluettelo
  • jatko-opiskelijoilla kopio opintorekisteristä tai tutkintotodistuksesta
  • yhteisöillä edellisen vuoden tilinpäätös

Huom! Mikäli hakemuksessa varattu tila ei riitä, voi hakija toimittaa kyseiseen kohtaan liittyvän aineiston erillisellä liitteellä.